LUPIN BF3-NP

NEUTRON REM COUNTER FOR PULSED FIELDS

The environmental monitoring unit LUPIN is a modular system for neutron H*(10) measurements, with excellent performance for neutron detection in pulsed fields.

Category:

DESCRIEREUnitatea de monitorizare a mediului LUPIN BF3-NP este un sistem modular pentru măsurarea neutronilor, cu performanțe excelente pentru detectarea neutronilor în câmpuri pulsate. Instrumentul este compus din următoarele părți:

  • Contor proporțional de neutroni cu BF3
  • Ansamblu de moderare cilindric
  • Alimentare încorporată, achiziție și procesare a semnalului și electronică de control

Electronica încorporată procesează semnalul care vine de la detector, convertind informația în debit al echivalentului de doză ambiental H*(10) în fiecare secundă. Datele sunt trimise la un ratemeter tip SATURN conectat, care afișează local atât debitul de doză H * (10), cât și valoarea dozei integrate în timp, comparându-le cu pragurile de alarmă prestabilite.