Pompe de vid cu sublimare cu Titan (TSP)

(English) Operate by heating a titanium filament and subliming (converting from solid to gas phase) titanium molecules onto a surface. Sublimed titanium molecules are then available to chemically react with reactive gases, like oxygen and nitrogen, and disassociate and diffuse hydrogen. TSP’s can operate from 10<sup>-5</sup> to 10<sup>-12</sup> mbar and have pumping speeds in excess of 10,000 l/s of hydrogen.

Category:

Pompele de vid cu sublimare cu Titan (TSP) sunt de regulă utilizate în combinație cu pompele ionice, însă și în mod independent, în vederea înlăturării gazelor reactive din cadrul mediului de vidat. Combinate cu o pompă de ioni, TSP permite presiuni finale scăzute într-un timp mai scurt. Toate componentele TSP pot fi expuse la temperaturi de până la 400 ˚C.

Modul de operare al unei pompe TSP presupune încălzirea unui filament de titan și sublimarea (conversia de la faza solidă

 

la faza gazoasă) a moleculelor de titan pe o suprafață. Moleculele de titan sublimate sunt apoi disponibile pentru a reacționa chimic cu gazele reactive, cum ar fi oxigenul sau azotul, disociind și difuzând hidrogenul. Pompele TSP pot funcționa de la 10-5 până la 10-12 mbar și au viteze de pompare de peste 10.000 l/s pentru hidrogen.

Cartușul cu filament este montat pe o trecere CFF de 2- 3/4” (DN40). Trecerea permite montarea a trei filamente de titan-molibden și o cale de retur pentru împământare. Fiecare filament conține 1,5 grame de material utilizabil (titan) ce mediază aproximativ 20 de ore de funcționare.

Învelișul de lichid criogenic este format dintr-un cilindru de oțel inoxidabil de tip 304L cu pereți dubli cu două treceri de azot lichid (0.375 inch diametru) cu conexiuni de tip flare (fiting de compresie). Permite răcirea unei suprafețe de 1578 cm2 (245 inch2) cu azot lichid care asigură viteze de pompare de până la 12.000 l/s pentru hidrogen. Carcasa este montată pe o trecere CFF de 8 inch (DN160).

Scutul de pulverizare a mediului maximizează economic suprafața atunci când răcirea nu este practică sau posibilă. Oferă 827 cm2 (128 inch2) de suprafață de temperatură ambientală care asigură viteze de pompare de până la 2200 l/s pentru hidrogen.Scutul este montat pe o trecere CFF de 8 inch (DN160) sau CFF de 6 inch (DN100).

În tabelul următor sunt prezentate specificațiile tehnice ale pompelor TSP:

Informații despre comandă pentru pompele TSP: